שרירי היד

דף זה מפרט את שרירי היד, השרירים המפעילים את הכתף מפורטים בדף שרירי הכתף.

שריר הדלתא (deltoideus) הוא שריר עבה וחזק העוטף את הכתף ונותן לה את צורתה המעוגלת. שמו ניתן לו על צורתו דמוית המשולש, בדומה לאות היוונית דלתא. הדלתא הוא שריר עיקרי של הזרוע, חיבורו לעצם הזרוע מצד אחד ולעצמות חגורת הכתף בשלושה כיוונים (לפנים, לצד ולאחור) מצד שני מאפשרים לשריר להניע את הזרוע לכיוונים רבים ושונים לשריר שלושה חלקים עיקריים: חלק קדמי – כיפוף וסיבוב פנימי של הזרוע, חלק אמצעי -הרחקת הזרוע מהגוף וחלק אחורי – פשיטה וסיבוב חיצוני של הזרוע.

הפגיעה בשריר זה נקבעת לפי פריט 42 (1) ג כלהלן:

 1. בצורה בינונית 20% בצד הדומיננטי ו-10% בצד הלא דומיננטי.
 2. בצורה ניכרת 30% בצד הדומיננטי ו-20% בצד הלא דומיננטי.
 3. בצורה קשה 40% בצד הדומיננטי ו-30% בצד הלא דומיננטי.

שריר הזרוע הדו-ראשי או שריר הקיבורת (biceps brachii) נמצא במדור הקדמי של הזרוע. כפי שמובן משמו, שריר זה מורכב משני ראשים. מקור הראשים באזור הכתף, והם מתאחדים למבנה אחד המתחבר לאמה באזור המרפק. שריר הזרוע הדו-ראשי עובר מעל לשני מפרקים ופעולתו משפיעה על הכתף (ככופף) ועל המרפק (ככופף וכמסובב כלפי מעלה של האמה). פעולות כגון הידוק בורג בעל הברגה רגילה בעזרת יד ימין נעשות על ידי השריר. את סך פעולותיו בכתף ובמרפק ניתן לתאר כהרמת אובייקט והגשתו לפה.

שריר הזרוע (brachialis) ממוקם במדור הקדמי של הזרוע, עמוק יותר לשריר הזרוע הדו ראשי. שניהם מתפקדים ככופפים של המרפק, כאשר שריר הזרוע הוא הכופף החזק יותר והמשמעותי יותר מביניהם (או המניע העיקרי לכיוון כפיפה).

שריר הזרוע והחישור (brachioradialis) הוא שריר הממוקם במדור האחורי של האמה. השריר נמצא בחלק הצידי ביותר של האמה ואף מהווה את הגבול הצידי של גומץ המרפק (השקע בחלקו הקדמי של המרפק).השריר פועל בעיקר כמכופף של המרפק ומספק תנועה חזקה ומהירה במיוחד כאשר האמה במנח נייטרלי בין סיבוב כלפי מעלה לסיבוב כלפי מטה. בהתאם למנח האמה במפרקי החישור והגומד, פועל השריר כמסובב כלפי מעלה של האמה (כאשר האמה מסובבת כלפי מטה) וכמסובב מטה של האמה (כאשר האמה מסובבת כלפי מעלה).

הפגיעה בשרירים אלו נקבעת לפי פריט 42 (2) א כלהלן:

 1. בצורה בינונית 10%
 2. בצורה ניכרת 20%
 3. בצורה קשה 30%

שריר הזרוע התלת-ראשי (triceps brachii) נמצא במדור האחורי של הזרוע ומרכיב כ-60 אחוזים ממסת השריר של הזרוע. שריר זה מורכב משלושה ראשים המכונים הראש הארוך, הראש הצידי והראש התיכון. התלת-ראשי הוא השריר המניע העיקרי של המרפק לכיוון פשיטה.

שריר המרפק (anconeus) הוא שריר קטן הסמוך לזיז המרפק של הגומד בחלקו האחורי של המרפק. יש שמתייחסים אליו כאל חלק משריר הזרוע התלת ראשי. בעת כיווצו מסייע השריר לפשיטת המרפק. הוא גם מרחיק את הגומד בזמן סיבוב אמה כלפי מטה ומייצב את מפרק המרפק.

הפגיעה בשרירים אלו נקבעת לפי פריט 42 (2) ב כלהלן:

 1. בצורה בינונית 10%
 2. בצורה ניכרת 20%
 3. בצורה קשה 30%

השריר כופף שורש היד הגומדי (flexor carpi ulnaris) ממוקם במדור הקדמי של האמה, הוא התיכון מבין השרירים הכופפים של האמה. השריר מניע את כף היד לכיוון כיפוף ולכיוון קירוב.

השריר כופף שורש היד החישורי (flexor carpi radialis) ממוקם במדור הקדמי של האמה, צידי לו השריר הכפן העגול ותיכון לו שריר הכף הארוך. הגיד המרוחק של השריר נמצא בצד החישורי של שורש כף היד, כלומר בצד בה נמצאת עצם החישור. השריר מניע את שורש כף היד לכיוון כיפוף ולכיוון הרחקה.

השריר כופף האצבעות השטחי (flexor digitorum superficialis) הוא שריר במדור הקדמי של האמה. השריר פועל לכיפופן של ארבע אצבעות כף היד (ללא האגודל) ולכיפוף של שורש כף היד.

השריר כופף האצבעות העמוק ( flexor digitorum profundus) הוא שריר באמה, המכופף את אצבעות כף היד.

השריר כופף האגודל הארוך (flexor pollicis longus) ממוקם בשכבה העמוקה של השרירים בקדמת האמה. השריר מכופף בחוזקה את קצה האגודל וכן מסייע בכיפוף בסיס האגודל, עצם המסרק הראשונה ואף עשוי להשתתף בכיפוף שורש כף היד.

הפגיעה בשרירים אלו נקבעת לפי פריט 42 (2) ג כלהלן:

 1. בצורה בינונית 10%
 2. בצורה ניכרת 20% בצד דומיננטי ו-10% בצד לא דומינננטי.
 3. בצורה קשה 30% בצד דומיננטי ו-20% בצד לא דומינננטי.

השריר פושט שורש היד הגומדי (extensor carpi ulnaris) הוא השריר התיכון במדור האחורי של האמה. בעת כיווצו פועל השריר ליישור (כפיפה גבית) של שורש כף היד ולהנעתו לכיוון קירוב (הטיה גומדית). שילוב של כיווץ פושט שורש היד הגומדי עם כיווץ של פושט שורש היד החישורי יגרום ליישור של שורש כף יד ושילובו עם כיווץ של השריר כופף שורש היד הגומדי יביא לקירוב של שורש כף היד.

השריר פושט שורש היד החישורי הארוך (extensor carpi radialis longus) הוא אחד מהשרירים השטחיים בחלקה האחורי של האמה. כיווץ השריר מביא לתנועת פשיטה של שורש כף היד ולהטיה שלה לכיוון חישורי. בזמן כיפוף של אצבעות כף היד, פועל פושט היד החישורי הארוך יחד עם השריר פושט שורש היד החישורי הקצר לייצוב של שורש כף היד.

השריר פושט האצבעות (extensor digitorum) הוא אחד השרירים השטחיים במדור האחורי של האמה. הוא פועל לפשיטת (יישור) ארבע אצבעות כף היד (ללא האגודל) ומסייע בפשיטת שורש כף היד.

השריר פושט האגודל הקצר (extensor pollicis brevis) הוא אחד השרירים העמוקים במדור האחורי של האמה. השריר פועל ליישור (פשיטה) של הפרק המקורב של האגודל במפרק בין הגליל המקורב של האגודל לעצם המסרק הראשונה. גיד השריר יחד עם גיד השריר מצדיד האגודל הארוך מתווה את הגובל הקדמי של תיבת ההרחה האנטומית

השריר פושט האגודל הארוך (extensor pollicis longus) הוא אחד השרירים העמוקים במדור האחורי של האמה. בעת כיווצו מיישר השריר את הפרק המרוחק של האגודל ומסייע ליישור יתר פרקי האגודל. כאשר האגודל מיושר, פושט האגודל הארוך גם מקרב אותו ליתר האצבעות. גיד השריר מתווה את גבולה האחורי של תיבת ההרחה האנטומית.

השריר פושט הזרת ( extensor digiti minimi) הוא אחד השרירים השטחיים שבמדור האחורי של האמה. בעת כיווצו השריר פושט (מיישר) את הזרת.

הפגיעה בשרירים אלו נקבעת לפי פריט 42 (2) ד כלהלן:

 1. בצורה בינונית 10%
 2. בצורה ניכרת 10%
 3. בצורה קשה 20% בצד דומיננטי ו-10% בצד לא דומינננטי.

הערה חשובה: קיימים בכף היד ובאמה שרירים נוספים שאינם מופיעים בתקנות, והפגיעה בהם (אמורה) להיקבע על פי פריט המתאר שריר המבצע פעולה דומה.

חזרה למפת אזורי הגוף…

לוחמים ולוחמות

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

תנו לנו להלחם הפעם עבורכם

  קידום אתרים לעורכי דין קידום אתרים לעורכי דין
  [cresta-whatsapp-chat text="ארז יער" icon="yes" position="top" use="number" number="972528743418"]
  [cresta-whatsapp-chat text="סיגל יער" icon="yes" position="top" use="number" number="972528743417"]