חייג עכשיו 1-800-303-355

בדיקה מחדש של אחוזי הנכות

גם כאשר נקבעת הנכות לצמיתות תיתכן קביעה מחודשת של הנכה ביוזמת קצין התגמולים או הנכה.

קצין תגמולים יכול לזמן את הנכה לבדיקה חדשה עם על סמך מידע שהתקבל אצלו יש לו יסוד להניח כי מצב נכותו של אדם השתנה. המחוקק אינו מגדיר מהו אותו “ייש לו יסוד להניח” , אך למעט מקרים חריגים שבחריגים  עושה משרד הביטחון שימוש בסמכות זו רק במקרים בהם ברור כי מדובר באחוזי נכות שהתקבלו כתוצאה מהתחזות.

הנכה יכול לבקש בדיקה חדשה הן מפני שהוא סבור כי מצבו הוחמר והן מפני שהוא חושב שהקביעות הקודמות היו שגויות ולא הוגש ערעור לוועדה עליונה וגם  באם הוגש ערעור והוא נדחה.

החוק מחייב את  קצין התגמולים לזמן את הנכה, לפי בקשתו, לבדיקה חדשה על פי בקשתו של הנכה בתנאי שחלפה לפחות חצי שנה מהמועד בו נבדק הנכה לאחרונה על ידי וועדה רפואית.

עם זאת, החוק מתיר ליו”ר הוועדות הרפואיות, ככתוב בתקנה 7א לתקנות הנכים (וועדות רפואיות) להפסיק טיפול בבקשה אם שוכנע שאין לה עילה.

נכות חלקית והחמרה שלא כתוצאה מהפציעה – זוהי נקודה שחשוב מאוד לשים אליה את הלב

תקנה 8, לחלק הכללי של תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות כוללת את אחד משיאי היצירה המשפטית העברית “..היו השלבים או החלקים בהיפגמות מוסבת באופן חלקי של נכות הנובעת מפגימה מוחמרת, קשורים, תוך תקופה מסוימת, אלא באלה, בצורה שאין להבדיל באופן מתקבל על הדעת בין שלבים או חלקים מוסבים לבין שלבים או חלקים בלתי-מוסבים, מותר לקבוע לגבי הנכות האמורה דרגת-נכות השווה לחלק מסוים שייקבע מתוך אחוזי הנכות, שיפסקו מזמן לזמן תוך אותה התקופה, לגבי אותו נכה, כאילו הפגימה שממנה נובעת הנכות הייתה פגימה מוסבת בלבד”

בשפת המעשה מאפשרת תקנה זו לוועדה הרפואית לקבוע כי מצבו של הנכה אמנם הוחמר, אלא שהחמרה זו אינה נובעת מהנכות המוכרת. אלא מגילו המתקדם או מהתפתחותן של מחלות אחרות או פגיעות אחרות.

את הבקשה לבדיקה חדשה יש להגיש בכתב למרפאת לשכת השיקום אליה משויך הנכה. ההליך בפני הוועדה זהה בדיוק להליך בפני ” וועדה רפואית  רגילה” . אך הוועדה תדון אך ורק בנכויות לגביהן התבקשה הבדיקה החדשה. לקריאה נוספת…


המובא באתר עורכי הדין סיגל וארז יער הוא תיאור כללי של המצב המשפטי, ראוי ורצוי לבדוק כל מצב לגופו. השתדלנו לדייק בכל פרט ופרט, אך ייתכן כי נפלו שגגות וטעויות, ועל כך צערנו. אתר זה מהווה שירות לציבור ואין בו משום ייעוץ משפטי או יצירת מיצג כלשהו. האתר כתוב בלשון זכר, עקב מגבלות השפה העברית, אך פונה לגברים ולנשים כאחד. אנא הרגישו בנוח לפנות אלינו בכל הערה וטרוניה.
גודל גופן - +
רווח בין שורות - +
החלפת גופן
הדגשת קישורים
ניגוד צבעים
היפוך צבעים