fbpx

לוחמים ולוחמות

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

הורים יקרים

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

פגיעת ראש

נכות השל פגיעת ראש ופגיעות מוחיות נקבעת על פי פריט 29 (11) אנצפלופטיה (אנצפלוס- מוח, פטיה – תפקוד לא תקין)

אחוזי הנכות לצורך חישוב הנכות הכוללת ייקבעו על פי אחוז הנכות הגבוה שנקבע באחת הפיסקאות בסעיף קטן זה.

הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות הקשורות בפגיעה המוחית הטראומטית האורגנית, כלולות בסעיף קטן זה ואין להוסיף עליהן אחוזי נכות לפי סעיפים 33, 34 ו-34א לתוספת זו.

 1. ירידה ברמה הקוגניטיבית
  1. הפרעות מזעריות 1%
  2. בצורה קלה 10%
  3. בצורה בינונית 20%
  4. בצורה ניכרת 40%
  5. בצורה קשה 60%
  6. .אי יכולת קוגניטיבית 100%
 2. שינויים באישיות והפרעות בהתנהגות
  1. הפרעות מזעריות 1%
  2. בצורה קלה 10%
  3. בצורה בינונית 20%
  4. בצורה ניכרת 40%
  5. בצורה קשה 60%
  6. אי יכולת תיפקוד 100%

הערה: פגיעת ראש הגורמת להפרעה חמורה במערכת הקוגניטיבית או ביכולת התקשורת עם הזולת, הגורמת להיזקקות בקביעות, לעזרת הזולת לצורך הטיפול בגופו או למילוי צרכיו הגופניים, מצדיקה קביעת נכות מיוחדת +100%

בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון הפרעות פרכוסיות שיתוקים הפרעות תקשורת ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים.

חזרה למפת אזורי הגוף…

לוחמים ולוחמות

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

תנו לנו להלחם הפעם עבורכם

ארז יער
יצירת קשר ישיר דרך WhatsApp
אנחנו מייצגים רק לוחמים ומשרתי שירות משמעותי, איך נוכל לעזור?
סיגל יער
יצירת קשר ישיר דרך WhatsApp
אנחנו מייצגים רק לוחמים ומשרתי שירות משמעותי, איך נוכל לעזור?