fbpx

לוחמים ולוחמות

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

  הורים יקרים

  השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

   עצמות הרגל

   פריט 47 עצמות הגפיים התחתונים

   הערה: כל אחד מהמקרים הבאים מצדיק קביעת נכות מיוחדת +100%

   • (1) קטיעת שתי גפיים תחתונות.
   • (2) קטיעת גפה תחתונה אחת שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה בגפה תחתונה שניה שנקבעה לה דרגת נכות לצמיתות של 50% או יותר, כאשר הפגיעה האמורה גרמה לאבדן מוחלט של תפקוד אותה גפה;
   • (3) קטיעת גפה תחתונה, שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה נוספת בגפה עליונה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, ובצירוף פגיעה נוספת, למעט פגיעת נפש (PTSD מוחרג וכן נחשב) , שנקבעה לה דרגת נכות של 20% או יותר

   (1) אי-התאחות של עצם הירך Femur

   • א. הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי 50%
   • ב. מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר 70%

   (2) חיבור גרוע של עצם הירך או של השוקה Femur or Tibia

   • א. ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים 10%
   • ב. עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה לעניין זה, חיבור גרוע של אחת מהעצמות הנ”ל פירושו – סטייה של הציר מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד להפרעה בסימטריה של הגפיים.

   (3) אי-התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות שימוש במשענת 30%

   (4) אי-התאחות עצמות כף הרגל Tarsus – או Metatarsus או תוצאות אחרות של פציעות בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות

   • א. בצורה קלה 1%
   • ב. בצורה בינונית 10%
   • ג. בצורה קשה20%
   • ד. בצורה קשה מאד 30%

   (5) התקצרות של רגל אחת

   • א. עד 2 סנטימטרים 1%
   • ב. מעל ל2- ועד 3 סנטימטרים 5%
   • ג. מעל ל3- ועד 5 סנטימטרים 10%
   • ד. מעל ל5- ועד 7.5 סנטימטרים 20%
   • ה. מעל ל7.5- סנטימטרים 40%

   (6) קטיעת הגף התחתון

   • א. בפרק הירך 80%
   • ב. בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש 80%
   • ג. באמצע הירך או בשליש התחתון, ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי 65%

   (7) קטיעת השוק

   • א. עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה 55%
   • ב. ביותר מ5- סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך כולל Syme’s amputation 50%

   פריט 49 כף הרגל

   (1) רגל שטוחה Pes planus – Pes valgus חד או דו-צדדית

   • א. בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי כף הרגל חופשיות; אין כיווץ שרירים 1%
   • ב. בצורה בינונית – ישנה הגבלה בתנועות במפרקי הטרסוס 10%
   • ג. בצורה קשה – קיים כיווץ שרירים וCaIlositas- נרחבים 20%

   (2) Pes cavus חד או דו-צדדית

    • א. בצורה קלה, התנועות במפרקי כף הרגל חופשיות 1%
    • ב. עם כיווץ קבוע (Clawing) של האצבעות והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל 10%
    • ג. הדפורמציה המתוארת בסעיף קטן ב בצורה יותר קשה ועם (Callositas) נרחבים 15%
    • ד. בצורה קשה מאד 20%
    • ה. Talipes cavovarus קשה 30%
    • ו. הגבלה בתנועות פרקי כף הרגל: subtalar joint או tarsal joints –
     1. הגבלה קלה ללא דפורמציה 5%
     2. קשיון נח עם דפורמציה 10%
     3. קשיון לא נח 20%

   (3) קשיון נוח של פרקי ה Tarsus – כגון אחרי Triple arthrodesis 10%

   (4) Metatarsalgia טראומתית אחרי דפורמציה של הקשת הרחבית 10%

   (5) קטיעה לפי Lisfranc או לפי Chopart עם נטייה לעמדת Equinus 30%

   (6) קטיעה כמתוארת בסעיף קטן (5) לאחר ארטרודזיס בתנוחה נוחה 25%

   (7) קטיעה Transmetatarsal 25%

   פריט 50 אצבעות הרגל

   • (1) קטיעת אצבעות:
    • א. של כל האצבעות
     1. עם ראשי ה-metatarsalia – 25%
     2. בלי ראשי ה-metatarsalia – 15%
    • ב. של אצבע 1 (הבוהן הגדולה)
     1. עם ראש ה-metatarsus – 20%
     2. בלי ראש ה-metatarsus – 10%
    • ג. של אצבע בודדת או שתי אצבעות פרט לבוהן הגדולה
     1. עם ראש ה-metatarsus – 10%
     2. בלי ראש ה-metatarsus – 5%
    • ד. של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן
     1. עם ראש הmetatarsus- 15%
     2. בלי ראש הmetatarsus- 10%
   • (2) Hallux valgus חד-צדדית קשה 5%
   • (3) Hallux rigidus חד-צדדית קשה 10%
   • (4) אצבע פטיש
    • א. אצבע בודדת 1%
    • ב. בכל האצבעות, חד-צדדית ומבלי pes cavus 10%
   • (5) המצב שלאחרי ניתוח של Hallux valgus כשהוא מלווה בהרחקת ראש ה-metatarsus – 10%
   • (6) מצב שלאחרי ניתוח Hallux valgus תוך כדי שמירת ראש ה-metatarsus – 5%

   פריט 35 (2) Osteomyelitis chronica

   • א. ישנו גת (Sinus) מפריש, תמידי
    1. אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים והפרעות בתנועות 10%
    2. אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים, קיימות הפרעות קלות בתנועה 20%
   • ב. ישנים sequester והפרשה מוגבלת 30%
   • ג. הצורה האמורה בפסקה ב, אך קיימים גם סימנים כלליים 50%
   • ד. הצורה האמורה בפסקה ג, אך קיימים סימנים כלליים תמידיים המחייבים שכיבה מתמדת במיטה 100%

   פריט 35 (3) שחפת העצמות והפרקים

   • א. בתקופה החריפה של המחלה
    1. בצורה קלה או בינונית 50%
    2. בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה 70%
    3. בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת כללית 100%
   • ב. לאחר חילוף התקופה החריפה
    1. הטיפול נמשך, אין סימני פעילות 30%
    2. הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות 50%
   • ג. מצב שלאחר שחפת שנתרפאה – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות בעצמות ובפרקים

   פריט 35 (5) OSTEOPORISIS

   • א. ממצא מעבדתי בלבד 1%
   • ב. בסיבוכים של אוסטאופורוזיס – דרגת הנכות תיקבע לפי מיקום הפגיעה.

   חזרה למפת אזורי הגוף…

   לוחמים ולוחמות

   השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

   תנו לנו להלחם הפעם עבורכם

    ארז יער
    יצירת קשר ישיר דרך WhatsApp
    אנחנו מייצגים רק לוחמים ומשרתי שירות משמעותי, איך נוכל לעזור?
    סיגל יער
    יצירת קשר ישיר דרך WhatsApp
    אנחנו מייצגים רק לוחמים ומשרתי שירות משמעותי, איך נוכל לעזור?