fbpx

לוחמים ולוחמות

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

  הורים יקרים

  השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

   עצמות היד

   פגיעות בעצם הזרוע על פי פריטים 40 (1)-(4) כלהלן:

   (1) חיבור גרוע של עצם הזרוע (Humerus), קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת עם הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה קלה או בינונית – צד דומיננטי 20%, צד לא דומיננטי 10%

   (2) חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת; צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המרפק או פרק הכתף בצורה קשה – צד דומיננטי 30%, צד לא דומיננטי 20%

   (3) אי-התאחות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון (Fibrous union) – צד דומיננטי 30%, צד לא דומיננטי 20%

   (4) אי-התאחות עצם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה (False flail joint) – צד דומיננטי 50%, צד לא דומיננטי 40%

   פגיעות בעצמות האמה על פי פריטים 40 (5)-(11) כלהלן:

   (5) אי-התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה (Radius et Ulna) עם התהוות פרק נד מדומה – צד דומיננטי 40%, צד לא דומיננטי 35%

   (6) אי-התאחות האולנה בחצי העליון או אי-התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי דפורמציה ניכרת – צד דומיננטי 20%, צד לא דומיננטי 15%

   (7) כמו בסעיף קטן (6), קיימת דפורמציה ניכרת – צד דומיננטי 30%, צד לא דומיננטי 20%

   (8) אי-התאחות הגומד (האולנה) בשליש התחתון – 10%

   (9) אי-התאחות החישור(הרדיוס) בשליש העליון- צד דומיננטי 20%, צד לא דומיננטי 15%

   (10) חיבור גרוע של (האולנה) הגומד – צד דומיננטי 10%, צד לא דומיננטי 5%

   (11) חיבור גרוע של (הרדיוס) החישור- 10%

   קטיעות נקבעות על פי פריטים 40 (12)-(15) כלהלן:

   הערה: בכל אחד מהמקרים הבאים מוצדקת קביעת נכות מיוחדת +100%

   (1) קטיעת שתי גפיים עליונות.

   (2) קטיעת גפה עליונה אחת שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה בגפה עליונה שניה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, כאשר הפגיעה האמורה גרמה לאבדן מוחלט של תפקוד אותה גפה, או לשיתוקה המלא בדרגת נכות של 60% .

   (3) קטיעת גפה תחתונה, שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה נוספת בגפה עליונה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, ובצירוף פגיעה נוספת, למעט פגיעת נפש (PTSD מוחרג וכן נחשב), שנקבעה לה דרגת נכות של 20% או יותר

   (12) אבדן גף עליון

   1. בפרק הכתף – צד דומיננטי 80%, צד לא דומיננטי 70%
   2. מעל מקום חיבור שריר (Deltoideus) הדלתא – צד דומיננטי 75%, צד לא דומיננטי 65%
   3. מתחת למקום חיבור שריר (Deltoideus) הדלתא – צד דומיננטי 70%, צד לא דומיננטי 60%

   (13) אבדן האמה

   1. מעל מקום החיבור הרדיאלי של שריר (pronator teres) הכפן העגול – צד דומיננטי 65%, צד לא דומיננטי 55%
   2. מתחת למקום החיבור הרדיאלי של שריר (pronator teres) הכפן העגול – צד דומיננטי 60%, צד לא דומיננטי 50%

   (14) אבדן היד בשורש – צד דומיננטי 60%, צד לא דומיננטי 50%

   (15) אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד – צד דומיננטי 55%, צד לא דומיננטי 50%

   פריט 35 (5) OSTEOPORISIS

   1. ממצא מעבדתי בלבד 1%
   2. בסיבוכים של אוסטאופורוזיס – דרגת הנכות תיקבע לפי מיקום הפגיעה.

   חזרה למפת אזורי הגוף…

   לוחמים ולוחמות

   השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

   תנו לנו להלחם הפעם עבורכם

    ארז יער
    יצירת קשר ישיר דרך WhatsApp
    אנחנו מייצגים רק לוחמים ומשרתי שירות משמעותי, איך נוכל לעזור?
    סיגל יער
    יצירת קשר ישיר דרך WhatsApp
    אנחנו מייצגים רק לוחמים ומשרתי שירות משמעותי, איך נוכל לעזור?