עצבי היד

עצב החישור (radialis) הוא הענף הסופי הגדול ביותר של מקלעת הזרוע. עצב החישור מעצבב את מרבית השרירים הפושטים של הזרוע והאמה, ואת העור בחלקים אחוריים של הגפה. השריר פושט שורש היד החישורי הקצר ואת השריר הגבן, שרירי המדור האחורי של האמה. השרירים העמוקים של המדור האחורי של האמה ובסוף מהלכו הוא מעצבב את מפרק החישור והגומד המרוחק ואת המפרקים בשורש כף היד. העצב מעצב את העור בחלק האחורי של הזרוע התחתון הצידי של הזרוע, החלק האחורי של האמה והחלק האחורי של כף היד, האגודל ועוד אצבע או שתיים.

הפגיעה בעצב החישור ( radialis) נקבעת לפי פריט 31 (3) כלהלן:

 1. שיתוק חלקי
  1. בצורה קלה – צד דומיננטי 20%, צד לא דומיננטי 10%
  2. בצורה בינונית – צד דומיננטי 30%, צד לא דומיננטי 20%
  3. בצורה קשה – צד דומיננטי 40%, צד לא דומיננטי 30%
 2. שיתוק מלא – צד דומיננטי 60%, צד לא דומיננטי 50%

עצב התווך או העצב המדיאני (medianus) העצב קיבל את שמו בזכות מהלכו בגפה העליונה לאורך קו האמצע שלה. הוא מעצבב את מרבית השרירים במדור הכופפים (במדור הקדמי) של האמה ואת חלק מהשרירים בכף היד.עצב התווך מעצבב את שריר הזרוע תוך כדי מהלכו, אך הוא חסר ענפים בזרוע. במהלכו דרך האמה, הוא מעצבב את כל השרירים השטחיים והביניימים שבמדור הקדמי של האמה (למעט השריר כופף שורש היד הגומדי המעוצבב על ידי עצב הגומד). העצב הבין גרמי הקדמי (Nervus interosseus antebrachii anterior) שמתפצל מעצב התווך בסמוך למרפק מעצבב את כל השרירים העמוקים של המדור הקדמי (למעט מחצית מהשריר כופף האצבעות העמוק המעוצב גם הוא על ידי עצב הגומד). בתוך כף היד הוא מעצבב את שרירי בליטת כף היד המניעים את האגודל ואת השרירים התולעיים הצידיים. יתר השרירים האינטרינסים של כף היד מעוצבבים על ידי הגומד. בסמוך לשורש כף היד מתפצל מעצב התווך ענף כף היד (Ramus palmaris nervus interossei antebrachii anterior). האחרון נכנס לכף היד כשהוא שטחי יותר מרצועת שורש היד הרוחבית (המגדירה את תעלת שורש כף היד) ומעצבב את העור בחלקה הצידי של כף היד (ללא האצבעות). החלק הראשי של עצב התווך שנמצא בכף היד מעצבב את עורן של האצבעות התיכונות.

הפגיעה בעצב התווך (Medianus) נקבעת על פי פריט 31(4).

 1. שיתוק חלקי
  1. בצורה קלה מאד – 5%
  2. בצורה קלה – 10%
  3. בצורה בינונית – צד דומיננטי 30%, צד לא דומיננטי 20%
  4. בצורה קשה – צד דומיננטי 40%, צד לא דומיננטי 30%
 2. שיתוק מלא – צד דומיננטי 60%, צד לא דומיננטי 50%

עצב הגומד (ulnaris) העצב מתואר לפעמים כעצב התנועות העדינות שכן הוא מעצבב את רוב השרירים הקטנים בכף היד האמונים על תנועות עדינות של האצבעות. השריר כופף שורש היד הגומדי ואת המחצית התיכונה של השריר כופף האצבעות העמוק. בתוך כף היד מעצבב הענף העמוק של עצב הגומד (Ramus profundus nervus ulnaris) את שרירי הזרת האינטרינסים (שבתוך כף היד, בבליטת תת-כף היד), את השריר מתוויך האגודל, את השרירים התולעיים התיכונים ואת כל השרירים הבין גרמיים ואת שריר הכף הקצר. העצב אחראי גם לתחושה בחלקה התיכון של כף היד.

הפגיעה בעצב הגומד (Ulnaris) נקבעת על פי פריט31(5) להלן:

 1. שיתוק חלקי
  1. בצורה קלה מאוד – 1%
  2. בצורה קלה – 5%
  3. בצורה בינונית – צד דומיננטי 20%, צד לא דומיננטי 10%
  4. בצורה קשה – צד דומיננטי 30%, צד לא דומיננטי 20%
 2. שיתוק מלא – צד דומיננטי 50%, צד לא דומיננטי40%

עצב השריר והעור (musculocutaneous) מעצב את שריר החרטום והזרוע (coracobrachialis) השריר הדו ראשי (biceps brachii) ואת שריר הזרוע ( brachialis) ואחראי לתחושה בחלק הצדדי של האמה.

העצב האקסילארי (axillary nerve , circumflex nerve) מעצב את שריר הדלתא (deltoid) את השריר העגול הקצר (teres minor) ואת הראש הארוך של השריר התלת ראשי triceps) brachii) השריר גם אחראי לתחושה במפרק הכתף ובחלק מהעור המקיף את שריר הדלתא.

הפגיעה בעצבים אלו נקבעת על פי פריט31(5) להלן:

 1. שיתוק חלקי
  1. בצורה קלה – 1%
  2. בצורה בינונית – 10%
  3. בצורה קשה – צד דומיננטי 20%, צד לא דומיננטי 10%
 2. שיתוק מלא – צד דומיננטי 30%, צד לא דומיננטי 20%

במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב – ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד.

הפגיעה בשל הפרעות בתחושה נקבעת לפי פריט 31(8) כלהלן:

 1. ירידה בתחושה בשטח קטן ללא משמעות קלינית – 1%
 2. ירידה בתחושה בכל אחת מהאצבעות – צד דומיננטי 2%, צד לא דומיננטי 1%
 3. ירידה בתחושה בשטח גדול, נטייה לטראומה לא מורגשת – צד דומיננטי 10%, צד לא דומיננטי 5%

הערה: אחוזי נכות לפי פסקה זו, לא ייקבעו במקביל לנכות בשל צלקת מפריעה או פגיעה בעצב מעורב.

חזרה למפת אזורי הגוף…

לוחמים ולוחמות

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

תנו לנו להלחם הפעם עבורכם

  קידום אתרים לעורכי דין קידום אתרים לעורכי דין
  דילוג לתוכן [cresta-whatsapp-chat text="ארז יער" icon="yes" position="top" use="number" number="972528743418"]
  [cresta-whatsapp-chat text="סיגל יער" icon="yes" position="top" use="number" number="972528743417"]