עיניים וראיה

ליקויים בחדות הראיה נקבעים לפי פריט 52 (א)

חדות הראיה מתוארת כשבר המשווה את הנבדק עם ראיה המוגדרת תקינה. אדם הרואה 6/6 יזהה ממרחק 6 מ’ אות שגובהה הוא 8.7 מ”מ, ואילו אדם בעל חדות 6/12 יזהה ממרחק 6 מ’ אות גדולה יותר -שגובהה כפול, כלומר 17.4 מ”מ, אדם שחדות ראייתו היא 1/60 יזהה ממרחק של מטר אחד עצם שאדם עם ראיה תקינה יזהה ממרחק 60 מטר.

אחוזי הנכות נקבעים בעזרת הטבלה הבאה כאשר המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1)-(10) מציינים חדות ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים המסומנים באותיות (א-י) את חדות הראייה של העין השנייה; האחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.

הערה: חדות הראייה תימדד לאחר תיקון אופטי מלא במשקפיים.

הערה: בטבלת הנכות של משרד הביטחון, מופיע 100% בראיה מתחת ל 1/60 בשתי העיניים, אך לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת נכות מיוחדת) מצבים אלו מזכים ב+100%.

הגבלת שדה הראייה נקבעת לפי פריט 52 (ב)

(1) הצטמצמות מרוכזת

קוטר ממוצע של שדה ראייה

 • (א) עד °60 – עין אחת 1% שתי עיניים 10%
 • (ב) °59-°41 – עין אחת 5% שתי עיניים 20%
 • (ג) °40-°31 – עין אחת 10% שתי עיניים 40%
 • (ד) °30-°21 – עין אחת 25% שתי עיניים 60%
 • (ה) °20 או פחות – עין אחת 30% שתי עיניים 100%

הערה: צמצום בשדות הראייה בשתי העיניים עד ל-10 מעלות ועד בכלל באופן קונצנטרי בשתי העיניים מקנה נכות מיוחדת +100%

(2) חסר החצי הפנימי של שדה הראייה מההיקף עד ל-°20 מהמרכז או פחות – עין אחת 10% שתי עיניים 25%

(3) חסר החצי החיצוני של שדה הראייה מההיקף עד ל-°20 מהמרכז או פחות – עין אחת 20% שתי עיניים 60%

(4) פגיעה דו צדדית הומונימית בשדה הראייה

 • (א) Homonymous Hemianopsia (אבדן שדה ראיה לאחד הצדדים) 50%
 • (ב) Homonymous Quadrantanopsia עליונה (אבדן שדה ראיה עליון) 10%

(ג) Homonymous Quadrantanopsia תחתונה (אבדן שדה ראיה תחתון) 40%

(5) הצטמצמות אחרת של שדה הראיה

 • (א) חסר של פחות מרביע אחד של שדה הראייה – עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (ב) חסר רביע רקתי עליון – עין אחת 5% שתי עיניים 15%
 • (ג) חסר המחצית העליונה – עין אחת 10% שתי עיניים 20%
 • (ד) חסר רביע רקתי תחתון – עין אחת 10% שתי עיניים 30%
 • (ה) חסר המחצית התחתונה – עין אחת 20% שתי עיניים 65%
 • (ו) חסר רביע אפי עליון – עין אחת 1% שתי עיניים 10%
 • (ז) חסר רביע אפי תחתון – עין אחת 10% שתי עיניים 20%

הערה: לצורך קביעת דרגת נכות לפי סעיף מבחן זה יש לבצע בדיקה במכשיר גולדמן עם מטרה /4V או במכשיר מקובל אחר.

פגיעה בשל עקירת עין, שינוי במנח העין והעפעפיים נקבעת לפי פריט 53

(1) מצב אחרי עקירת עין או הצטמקותה (Phtysis) בחישוב קומולטיבי (הסופה לאחוז הנכות בחיבור רגיל) 5%

(2) מצב אחרי עקירת העיניים 100%

(3) שינוי במנח העין והעפעפיים

 • (א) Ectropion, Entropion, Lagophthalmus, Exophthalmus בצורה קלה עד בינונית – עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (ב) Ectropion, Entropion, Lagophthalmus, Exophthalmus בצורה קשה – עין אחת 10% שתי עיניים 20%
 • (ג) Enophthalmus (כולל Pseudoptosis) בצורה קלה עד בינונית – עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (ד) Enophthalmus (כולל Pseudoptosis) בצורה קשה – עין אחת 10% שתי עיניים 20%

מצב אחרי פציעה חודרת נקבע לפי פריט 54 הנכות תיקבע בהתאם לפגימות שנשארו לאחר אותה פציעה.

פגיעה בשל צניחת עפעף נקבעת על פי פריט 55

(א) צניחה חלקית

 • (1) מ-1 מ”מ עד 1.5 מ”מ – עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (2) מ-1.6 מ”מ עד 5 מ”מ – עין אחת 10% שתי עיניים 20%
 • (3) צניחה חלקית המכסה את האישון במבט קדימה – עין אחת 15% שתי עיניים 30%

(ב) צניחה מלאה – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם ללוח לקביעת חדות הראייה: חדות הראייה של העין הפגועה תיחשב כחדות ראייה של 3/60.

(ג) פטוזיס המהווה פגם קוסמטי – בעין שנכותה 30% תינתן תוספת של 5% בחישוב קומולטיבי.

פגיעה בדרכי הדמעות, חוסר דמעות נקבעת על פי פריט 59

(א) הפרעות בניקוז הדמעות

 • (1) הפרעות בניקוז הדמעות בלא דמעת חיצונית- עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (2) הפרעות בניקוז הדמעות עם דמעת חיצונית – עין אחת 10% שתי עיניים 20%

(ב) חוסר דמעות

 • (1) חוסר דמעות בצורה קלה עד בינונית – עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (2) חוסר דמעות ניכר או מוחלט – עין אחת 10% שתי עיניים 20%

הערה: לתופעות נלוות בקרנית ובלחמית תינתן נכות נוספת על פי סעיפי מבחן מתאימים.

פגיעה שגורמת לפזילה או ליקוי בקונברגנציה נקבעת לפי פריט 57

(א) Heterophoria או חולשת קונברגנציה הגורמות להפרעות תפקודיות 10%

(ב) פזילה

 • (1) בלא כפילות ראייה, או עם כפילות במבט כלפי מעלה 10%
 • (2) עם כפילות ראייה במבט כלפי מטה ו/או לצדדים 15%
 • (3) עם כפילות ראייה במבט ישר קדימה 20%
 • (4) עם כפילות ראייה המחייבת כיסוי עין אחת 25%

הערה: איבוד אקומודציה – ראה פרט 62(ד).

פגיעה בשל גלאוקומה (ברקית) נקבעת על פי פריט 58.

לרוב, נגרמת מפציעה בעיין הגורמת לפגיעה בדרכי הניקוז של הנוזל בתוך עייני. ההפרעה גורמת ללחץ תוך עיני הפוגע בעצב הראיה וגורם לפגיעה בשדה הראיה עד לעיוורון.

 • (א) גלאוקומה – עין אחת 5% שתי עיניים 10%
 • (ב) מצב אחרי ניתוח או טיפול לייזר מוצלחים – עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (ג) יתר לחץ תוך עיני המצדיק מעקב בלבד חד או דו עיני 1%

הערה: פגיעה בחדות ראייה ובשדה הראייה הנלווית לגלאוקומה מזכה בנכות נוספת, על פי סעיפי מבחן מתאימים.

פגיעה עקב דלקת לחמית או דלקת עפעפיים נקבעת לפי פריט 59

 • (א) מצב קל – עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (ב) מצב בינוני – עין אחת 5% שתי עיניים 7%
 • (ג) מצב קשה – עין אחת 10% שתי עיניים 15%

הפגיעה בשל גרענת (טרכומה) נקבעת על פי פריט 60 המפנה לפריט 59.

פגיעה בשל עכירות בקרנית נקבעת על פי פריט 61

 • (א) בלא פגם קוסמטי 1%
 • (ב) עם פגם קוסמטי – עין אחת 5% שתי עיניים 10%

הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בקרנית תיקבע לפי הלוח.

הפגיעה בעדשה נקבעת על פי פריט 62

 • (א) חוסר עדשה או נקע (Luxation) של העדשה – עין אחת 10% שתי עיניים  20%
 • (ב) תת נקע (Sub-luxation) של העדשה עם הפרעות ניכרות – עין אחת 5% שתי עיניים 10%
 • (ג) מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית בלא אובדן אקומודציה – עין אחת 5% שתי עיניים 10%
 • (ד) אובדן אקומודציה שאינה נובעת מפרסביופיה (תוספת) – עין אחת 5% שתי עיניים 10%
 • (ה) ירוד – Catarct קטרקט – עין אחת 5% שתי עיניים 10%

הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בעדשה תיקבע לפי הלוח.

הפגיעה עקב הרחבת אישון חבלתית נקבעת על פי פריט 63

 • (1) אישון רחב, אך מתכווץ באור לקוטר קטן מ- 5 מ”מ – עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (2) אישון שאינו מתכווץ עד לקוטר 5 מ”מ, או אישון מעוות הגורם לפגם קוסמטי – עין אחת 5% שתי עיניים 10%

הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה באישון תיקבע לפי הלוח.

הפגיעה בשל קולובומה של הקשתית (האזור הצבעוני של העיין) נקבעת על פי פריט

 • (א) קטנה או מוסתרת על ידי העפעף העליון – עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (ב) גדולה, או הכוללת את שוער האישון (Sphincter) – הנכות תיקבע בהתאם לפרט 63(2).

הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בקשתית תיקבע לפי הלוח.

הפגיעה בשל דלקת הענבית נקבעת על פי פריט 65

 • (א) שנה לפחות אחרי הדלקת, בלי התקפים חוזרים – עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (ב) מצב עד שנה לאחר הדלקת הראשונה או יותר משנה עם התקפים חוזרים נדירים – עין אחת 10% שתי עיניים 20%
 • (ג) התקף ראשון של הדלקת או דלקות חוזרות תכופות או דלקת מתמשכת – עין אחת 15% שתי עיניים 30%

הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בענבית תיקבע לפי הלוח.

הפגיעה בשל פגיעה בזגוגית נקבעת על פי פריט 66

(א) עכירות בזגוגית

 • (1) בצורה קלה, כולל PVD הפרדות זגוגית אחורית – עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (2) עכירות בינונית או קשה – עין אחת 5% שתי עיניים 10%

(ב) לאחר ניתוח כריתת זגוגית אחורית – עין אחת 5% שתי עיניים 10%

הערה: הפגיעה בראייה הנלווית לפגיעה בזגוגית תיקבע לפי הלוח.

הפגיעה בשל ירוד קטרקט נקבעת על פי פריט 67 המפנה לפריט 62 (ה).

הפגיעה בשל הפגיעה ברשתית נקבעת על פי פריט 68

 • (א) מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות רשתית – עין אחת 1% שתי עיניים 2%
 • (ב) רטינופטיות המחייבות טיפול והיפרדות רשתית – עין אחת 5% שתי עיניים 10%
 • (ג) רטינופטיות אחרות שאינן מחייבות טיפול – עין אחת 1% שתי עיניים 2%

הערה: הפגיעה בראייה ובשדה הראייה, הנלווית לפגיעה ברשתית, מזכה בנכות נוספת על פי סעיפי מבחן מתאימים.

חזרה למפת אזורי הגוף…

לוחמים ולוחמות

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

תנו לנו להלחם הפעם עבורכם

  קידום אתרים לעורכי דין קידום אתרים לעורכי דין
  [cresta-whatsapp-chat text="ארז יער" icon="yes" position="top" use="number" number="972528743418"]
  [cresta-whatsapp-chat text="סיגל יער" icon="yes" position="top" use="number" number="972528743417"]