מחלות שאינן ממוקמות באופן ספציפי

מחלות בבלוטות הלימפה נקבעות על פי פריט 1

 • (1) שחפת של בלוטות הלימפה

  • א. מצב אחרי

   1. שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק צלקות 1%
   2. נשארו צלקות נרחבות או מכערות, בהתאם לאחוזי הנכות לגבי צלקות.
  • ב. שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, כשקיימים עדיין סימני פעילות הדורשים טיפול אמבולטורי (עם או בלי ניצורים) 30%
  • ג. שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר, בית-השחי, מפשעות) הדורשת אשפוז או שכיבה 100%
 • (2) Adenopathia (תפיחות הבלוטות) בלתי פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין 1%
 • (3) למפומה ממאירה malignant lymphoma (כולל הודג’קין, למפוסרקומה וכו’)

  • א. במצב של רמיסיה (remissio) עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית 50%
  • ב. במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית, אנמיה וכו’) 100%

מחלות דם, אנמיה (מחוסר דם ממאיר, מחוסר ברזל, המוליטית, אפלסטית) ריבוי כדוריות אדומות, לובן הדם, ארגמנת, הפרעות בהקרשת דם נקבעות על פי פריט 2.

 • א. מצבים שחלפו אך דורשים המשך מעקב רפואי 1%
 • ב. מצב כרוני עם תגובה לא מספקת לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים 20%
 • ג. מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד, קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את כושר העבודה במידה ניכרת 50%
 • ד. מצב קשה, אך מסוגל לעבודת בית קלה בלבד 75%
 • ה. מצב חמור, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%

מחלות הבלוטות והפרשה פנימית נקבעות על פי פריט 3. הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי סדירה) עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים למיניהם בלבד) –

 • א. בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני מחלה 1%
 • ב. מצב כמתואר ב-א, בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה 10%
 • ג. המצב הכללי מעורער, קיימים סימנים כלליים בינוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול 20%
 • ד. קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, כושר העבודה מוגבל בצורה בולטת 40%
 • ה. קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת 50%
 • ו. המצב חמור, אך מסוגל לעבודות בית קלות בלבד 75%
 • ז. המצב חמור מאוד, בלתי מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%

סוכרת נקבעת על פי פריט 4

 • (1) הפרעה בסבילות לפחמימות Impaired Glucose Tolerance 1%
 • (2) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד 5%
 • (3) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים 10%
 • (4) סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין 20%
 • (5)

  • א. סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי 40%
  • ב. סוכרת “שבירה” (Brittle) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין 40%
  • ג. סוכרת הריונית – מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד 40%
 • (6) סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול):

  • א. נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית – מוטורית או אוטונומית);
  • ב. רטינופתיה סוכרתית (של הרקע – ,BDR או משגשגת – PDR);
  • ג. פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;
  • ד. מחלת כלי דם הקפיים;
  • ה. מחלת כלי דם כלילים 65%

לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת הנובעת מהם לא עולה מעל 30%; עלתה על 30% – יש לקבוע נכות נפרדת נוספת בהתאם למבחנים ספציפיים.

 • (7) כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה 100%

יתר לחץ דם נקבע על פי פריט 9 (ו)

הערות:

דרגת הנכות תיקבע על סמך הממוצע של 10 מדידות רשומות או ניטור (HOLTER) לחץ דם של 24 שעות. ביצוע הבדיקות תחת השפעת טיפול תרופתי קבוע (בלא הפסקת טיפול).

לסיבוכים של יתר לחץ דם כגון פגיעה כליתית, רטינופתיה, נזק מוחי, תיקבע נכות נפרדת.

 • (1) יתר לחץ דם תחת השפעת תרופות ערכים תקינים (לא יותר מ- 140/90) 1%
 • (2) כאמור בפסקה (1) עם התעבות חדר שמאל 5%
 • (3) לחץ דם סיסטולי מ- 141 עד 160, לחץ דם דיאסטולי מ- 91 עד 100 5%
 • (4) כאמור בפסקה (3) עם התעבות חדר שמאל 10%
 • (5) לחץ דם סיסטולי מעל 160, לחץ דם דיאסטולי מעל 100 10%
 • (6) כאמור בפסקה (5) עם התעבות חדר שמאל 15%

פגיעה בשל גידולים שפירים ומחלות ממאירות נקבעת על פי פריט 21

 • א. גידולים שפירים:

  • (1) מצב אחרי כריתה – דרגת הנכות תיקבע לפי סעיף 75.
  • (2) הפרעות הנובעות ממיקום הגידול – דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות באברים ובמערכות הפגומות.
 • ב. גידולים ומחלות ממאירות:

  • (1) בשלב טיפול ספציפי עד גמר הטיפול 50%
  • (2) אין הצלחה בטיפול או קיימת עדות לגרורות 100%
  • (3) רמיסיה (הפוגה) עד 5 שנים מגמר הטיפול הספציפי בלא טיפול או טיפול מניעתי בלבד 10%
  • (4) יותר מחמש שנים מגמר הטיפול בלא התחדשות המחלה 1%

פגיעה בשל שחפת אורוגניטלית נקבעת על פי פריט 26

 • א. בתקופה החריפה והפעילה 100%
 • ב. שחפת כרונית עם שינויים רנטגניים ברורים, הפרשה של מתגי קוך לסרוגין 60%
 • ג. שחפת בלתי פעילה תוך תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות 30%
 • ד. שחפת בלתי פעילה בתום תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות 10%

מחלות העצמות והפרקים נקבעת לפי פריט 35

 • (1) ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר

  • א. אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות 1%
  • ב. קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות 10%
  • ג. קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה 20%
  • ד. השפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה ניכרת בתנועות 30%
  • ה. בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים בלבד 50%
  • ו. בצורה קשה מאד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ירוד 80%
  • ז. בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים 100%
 • (2) Osteomyelitis chronica אוסטיאומאיליטיס

  • א. ישנו את (Sinus) מפריש, תמידי

   1. אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים והפרעות בתנועות 10%
   2. אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים, קיימות הפרעות קלות בתנועה 20%
  • ב. ישנם sequesterוהפרשה מוגבלת 30%
  • ג. הצורה האמורה בפסקה ב, אך קיימים גם סימנים כלליים 50%
  • ד. הצורה האמורה בפסקה ג, אך קיימים סימנים כלליים תמידיים המחייבים שכיבה מתמדת במיטה 100%
 • (3) שחפת העצמות והפרקים

  • א. בתקופה החריפה של המחלה

   1. בצורה קלה או בינונית 50%
   2. בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה 70%
   3. בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת כללית 100%
  • ב. לאחר חילוף התקופה החריפה

   1. הטיפול נמשך, אין סימני פעילות 30%
   2. הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות 50%
  • ג. מצב שלאחר שחפת שנתרפאה – אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות בעצמות ובפרקים.
 • (4) מחלה או חבלה בפרק גדול בגף

  • א. כאבים כרוניים (monoarthralgia), מתועדים ללא ממצא אורגני וללא הגבלה בתנועות 1%
  • ב. הפרעה בצורה קלה בלי ממצא אובייקטיבי 5%
  • ג. הפרעה בצורה קלה, קיים ממצא אובייקטיבי 10%

הערה: אחוזי נכות לפי פסקה זו, לא ייקבעו במקום או במקביל לסעיף מבחן ספציפי בפרק זה.

 • (5) אוסטיאופורוזיס OSTEOPOROSIS

  • א. ממצא מעבדתי בלבד 1%
  • ב. בסיבוכים של אוסטאופורוזיס – דרגת הנכות תיקבע לפי מיקום הפגיעה.

לוחמים ולוחמות

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

תנו לנו להלחם הפעם עבורכם

  קידום אתרים לעורכי דין קידום אתרים לעורכי דין
  דילוג לתוכן [cresta-whatsapp-chat text="ארז יער" icon="yes" position="top" use="number" number="972528743418"]
  [cresta-whatsapp-chat text="סיגל יער" icon="yes" position="top" use="number" number="972528743417"]