חישוב אחוזי הנכות

חישוב הנכות הכוללת מתבצע על סמך כללים נוקשים למדי שננסה להסבירם כאן:

(1) הגבלות

 • במידה ויש מספר פגיעות בפרק אחד, נניח לדוגמא שיש בברך גם פגיעה במינסקוסים וגם בעצמות הברך סה”כ אחוזי הנכות שנקבעים לא יכול להיות גבוהים מהאחוזים הקבועים לקישיון (העדר תנועה מוחלט) של אותו הפרק.
 • במידה ויש מספר פגיעות בגפה אחת (יד או רגל) אחוזי הנכות שנקבעים לא יכולים להיות גבוהים מאחוזי הנכות שנקבעו עבור קטיעת החלק הפגוע בגפה למעט אם לאחת הפגיעות נקבעו אחוזי נכות גבוהים יותר.
 • במידה ויש הגבלה או קישון בפרק גדול אחד (למשל ברך) לא נקבעים אחוזי נכות בשל ניוון השרירים המפעילים את הפרק עקב העדר התנועה.
 • במידה ויש שיתוק בעצב גדול לא נקבעים אחוזי נכות נפרדים על פציעת סעיפי אותו העצב או ניוון השרירים המעובבים על ידי אותו עצב.
 • במידה ויש יותר מפגיעה אחת בעיין לא יקבעו אחוזי נכות הגבוהים מעוורון של אותה העין.
 • נכות בשל צלקות נקבעת פעם אחת בשל צלקות בכל הגוף ולא מספר פעמים לעכל איבר בנפרד (תשומת לב להערה בתחתית הדף).
 • הגבלות ספציפיות נוספות הרשומות בסעיפי הנכות השונים.

(2) תוספות

 • במידה ויש פגיעה בכמה קבוצות שרירים הפועלים על אותו קטע (הגדרה סתומה למדי בתקנות) בוחרים את הפגיעה הקשה יותר ו”משדרגים” אותה בדרגה אחת, פציעה קלה הופכת לבינונית, בינונית לניכרת, ניכרת לקשה אך קשה נותרת קשה
 • תוספות נוספות הרשומות בסעיפי הנכות השונים.

(3) התאמות

 • במידה ויש פגיעה שלא נקבעה לה פריט נכות מתאים ניתן למצוא פריט “דומה” המתאר הגבלה קרובה ולקבוע את הנכות לפי פריט מותאם שכזה..
 • אם יש פגיעה שלא נמצאת בתקנות והמצב פחות חמור מכל הפרטים שניתן לבצע עבורם “התאמה” מותר לוועדה לקבוע 0%.
 • במידה והפגיעה לדעת הוועדה היא ב”דרגת ביניים” בין שני פריטים, למשל הפגיעה היא יותר מ”קלה” אל פחות מ”בינונית”, מותר לוועדה לקבוע אחוזי נכות בין שני השיעורים שנקבעו לדרגות אלו.

(4) חישוב שאריתי – זוהי דרך החישוב הסטנדרטית של מספר פגימות

לפי שיטה זו, לכל פגימה נוספת ניתנים פחות אחוזי נכות. הדרך הפשוטה ביותר להסבר היא דוגמא, נניח שלנכה יש שתי פכיעות האחת20% והשניה היא30%, בדרך החישוב השאריתי לוקחים אחת מהשתיים (נניח 20%) ואז נותר מהאדם השלם רק 80%, את 30% השניים לוקחים מאותם 80% ומקבלים 24% (במקום ה30%) ומקבלים סה”כ אחוזי נכות20%+24% היינו 44%. (בניגוד ל”אמונה” המקובלת ולרישום בתקנות ובדפי ההסבר של אגף השיקום אין חשיבות לסדק בחירת הנכויות וזאת עקב חוקי החילוף בכפל ובחיבור-בדוגמא שהובאה אם ניקח קודם את 30% ישאר מהאדם השלם רק 70% ו20% מ 70% הם 14% ושוב מקבל 30% + 14% = 44%).

(5) חישוב “קולומלטיבי” – חיבור רגיל – זוהי דרך חישוב למקרים מיוחדים:

 • “איבר זוגי” במידה ויש פגיעה בשני איברים זוגיים ואין בתקנות סעיף נכות מתאים לפגיעה בשני האיברים, נקבעים אחוזי נכות לכל אחד מהצדדים ומבוצע חיבור רגיל 30%+20% =50% אך לא יותר מ100%.עקירת עיין “מזכה” בעיוורון מלא + 5%, הינו 35%.
 • יד דומיננטית,על פי התקנות יש לבצע חיבור של כל הנכויות ביד זו באופן רגיל כאשר את הנכות הגדולה ביותר קובעים לפי היד הדומיננטית ואת שאר הנכויות כאילו הם היו ביד הלא דומיננטית (חיבור זה כמעט שאינו מיושם על ידי הוועדות הרפואיות).
 • אצבעות ידיים, פגיעות שונות באצבעות הידיים מחוברות באופן רגיל ולא שאירתי (חיבור זה כמעט שאינו מיושם על ידי הוועדות הרפואיות).

(6) נכות מיוחדת במקרים הבאים קבע המחוקק דרגת נכות מיוחדת 100% + במידה והנכויות נקבעות לתקופה של 36 חודשים לפחות.

 • שיתוק מלא בשתי הגפיים התחתונות.
 • שיתוק מלא בחצי הגוף.
 • שיתוק בארבע גפיים, שאחוזי הנכות כתוצאה ממנו עולים על 100% ומתוכם 80% לפחות נקבעו על שיתוק בגפיים התחתונות;
 • קטיעת שתי גפיים תחתונות.
 • קטיעת שתי גפיים עליונות.
 • קטיעת גפה עליונה אחת שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה בגפה עליונה שניה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, כאשר הפגיעה האמורה גרמה לאבדן מוחלט של תפקוד אותה גפה, או לשיתוקה המלא בדרגת נכות של 60% או יותר;
 • קטיעת גפה תחתונה אחת שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה בגפה תחתונה שניה שנקבעה לה דרגת נכות לצמיתות של 50% או יותר, כאשר הפגיעה האמורה גרמה לאבדן מוחלט של תפקוד אותה גפה;
 • קטיעת גפה תחתונה, שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, בצירוף פגיעה נוספת בגפה עליונה שנקבעה לה דרגת נכות של 50% או יותר, ובצירוף פגיעה נוספת, למעט פגיעת נפש, שנקבעה לה דרגת נכות של 20% או יותר; לעניין פסקה זו, “פגיעת נפש” – למעט הפרעות בתר חבלתיות כאמור בפרט 34א בתוספת לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), התש”ל-1969.
 • עיוורון מלא או מעשי בשתי העיניים, כאשר עיוורון מעשי מוגדר כחדות ראייה שאינה עולה על 1/60 בעין הטובה יותר או צמצום בשדות הראייה בשתי העיניים עד ל-10 מעלות ועד בכלל באופן קונצנטרי בכל עין.
 • נכות כתוצאה מכוויות, אשר סך הכל המצטרף מאחוזי הנכות שנקבעו על ידי ועדה רפואית שניה, למבחנים על הפגימות שנפגם הוא 150, ובלבד שדרגת נכות של 30% מתוכו נקבעה על צלקות הפנים.
 • פגיעת ראש המוגדרת כפגיעה במערכת העצבים המרכזית הגורמת להפרעה חמורה במערכת הקוגניטיבית או ביכולת התקשורת עם הזולת, או לאי- תפקוד מלא של שתי הגפיים, או צירוף של אלה; לעניין זה, “הפרעה חמורה” – הפרעה בתפקוד אברי הגוף או המוח שכתוצאה ממנה נזקק הנכה, בקביעות, לעזרת הזולת לצורך הטיפול בגופו או למילוי צרכיו הגופניים.

(7) סיכום החישוב הכולל:

 • לאחר התחשבות בהגבלות, בתוספות ובהתאמות מחברים חיבור שאירתי את כל הנכויות ברגל ימין ומקבלים את הערך “נכות כוללת ברגל ימין”.
 • לאחר התחשבות בהגבלות, בתוספות ובהתאמות מחברים חיבור שאירתי את כל הנכויות ברגל שמאל ומקבלים את הערך “נכות כוללת ברגל שמאל”.
 • מחברים חיבור רגיל את הנכות הכוללת ברגל ימין עם הנכות הכוללת ברגל שמאל ומקבלים את הערך “נכות כוללת ברגליים”, אם המספר גדול מ100% , “מקטינים” אותו ל100%.
 • לאחר התחשבות בהגבלות, בתוספות ובהתאמות מחברים חיבור שאירתי את כל הנכויות ביד ימין ומקבלים את הערך “נכות כוללת ביד ימין”.
 • לאחר התחשבות בהגבלות, בתוספות ובהתאמות מחברים חיבור שאירתי את כל הנכויות ביד שמאל ומקבלים את הערך “נכות כוללת ביד שמאל”.
 • מחברים חיבור רגיל את הנכות הכוללת ביד ימין עם הנכות הכוללת ביד שמאל ומקבלים את הערך “נכות כוללת בידיים”, אם המספר גדול מ100% , “מקטינים” אותו ל100%.
 • מבצעים הליך דומה לשאר הנכויות של האיברים הזוגיים, עיניים, אוזניים, כליות, אשכים, ריאות ,תוך שימת לב מיוחדת להגבלות בחיבור איבר זוגי.
 • מחברים חיבור שאירתי את ה “נכות כוללת ברגליים” עם ה”נכות הכוללת בידיים”, את כל שאר סעיפי הנכות המתייחסים לשאר האיברים הזוגיים ואת סעיפי הנכות המתייחסים לאיברים שאינם זוגיים לקבלת הנכות הכוללת
 • בודקים אם הנכות עומדת במבחנים שפורטו לעייל לקביעת הנכות כנכות מיוחדת (לרבות תנאי זמניות הנכות)

הערה: ישנן נכויות שאינן מוצמדות באופן ברור לחלק גוף מסויים, למשל המיפלגיה שיתוק של חצי גוף אינו קובע בצורה ברורה איזה חלק ממנו שייך לרגל ואיזה ליד. כך גם בנושא צלקות הנקבעות על פי פריט אחד גם עם הצלקות נמצאות בחלקי גוף שונים. בדרך כלל אין לעניין זה חשיבות גדולה אך כאשר המצב הוא גבולי, אפשר לבקש מוועדה רפואית, או מוועדה מיוחדת של משרד הביטחון הנקראת “וועדה לחלוקת אחוזי נכות” לקבוע איזה חלק מהפגיעה הכללית יש לייחס לאיברים השונים.

לוחמים ולוחמות

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

תנו לנו להלחם הפעם עבורכם

  קידום אתרים לעורכי דין קידום אתרים לעורכי דין
  דילוג לתוכן [cresta-whatsapp-chat text="ארז יער" icon="yes" position="top" use="number" number="972528743418"]
  [cresta-whatsapp-chat text="סיגל יער" icon="yes" position="top" use="number" number="972528743417"]