ועדה רפואית במקרה של החמרה

גם כאשר נקבעת הנכות לצמיתות יכול נכה יכול לבקש כי הנכות תיקבע מחדש מפני שהוא סבור כי מצבו הוחמר.

זהו מקרה פרטי של הליך ה”בדיקה החדשה” לפיו החוק מחייב את קצין התגמולים לזמן את הנכה, לפי בקשתו, לבדיקה חדשה בתנאי שחלפה לפחות חצי שנה מהמועד בו נבדק הנכה לאחרונה על ידי וועדה רפואית.

החוק מתיר ליו”ר הוועדות הרפואיות, ככתוב בתקנה 7א לתקנות הנכים (וועדות רפואיות) להפסיק טיפול בבקשה אם שוכנע שאין לה עילה. ולעיתים יבקש יו”ר הוועדות הרפואיות חומר רפואי שיעיד על החמרת המצב הנטענת.

נכות חלקית והחמרה שלא כתוצאה מהפציעה – זוהי נקודה שחשוב מאוד לשים אליה את הלב

תקנה 8, לחלק הכללי של תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות כוללת את אחד משיאי היצירה המשפטית העברית “..היו השלבים או החלקים בהיפגמות מוסבת באופן חלקי של נכות הנובעת מפגימה מוחמרת, קשורים, תוך תקופה מסוימת, אלא באלה, בצורה שאין להבדיל באופן מתקבל על הדעת בין שלבים או חלקים מוסבים לבין שלבים או חלקים בלתי-מוסבים, מותר לקבוע לגבי הנכות האמורה דרגת-נכות השווה לחלק מסוים שייקבע מתוך אחוזי הנכות, שיפסקו מזמן לזמן תוך אותה התקופה, לגבי אותו נכה, כאילו הפגימה שממנה נובעת הנכות הייתה פגימה מוסבת בלבד

בשפת המעשה, מאפשרת תקנה זו לוועדה הרפואית לקבוע כי מצבו של הנכה אמנם הוחמר, אלא שהחמרה זו אינה נובעת מהנכות המוכרת. אלא מגילו המתקדם או מהתפתחותן של מחלות אחרות או פגיעות אחרות.

את הבקשה לבדיקה חדשה יש להגיש בכתב למרפאת לשכת השיקום אליה משויך הנכה. ההליך בפני הוועדה זהה בדיוק להליך בפני ” וועדה רפואית רגילה” . אך הוועדה תדון אך ורק בנכויות לגביהן נטענה ההחמרה.

לקריאה נוספת…

לוחמים ולוחמות

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

תנו לנו להלחם הפעם עבורכם

    קידום אתרים לעורכי דין קידום אתרים לעורכי דין
    [cresta-whatsapp-chat text="ארז יער" icon="yes" position="top" use="number" number="972528743418"]
    [cresta-whatsapp-chat text="סיגל יער" icon="yes" position="top" use="number" number="972528743417"]