קביעת אחוזי הנכות

ועדות רפואיות מכונסות, על מנת לבדוק את המבקש ולקבוע, בהתאם לממצאי הבדיקה את נכותו של המבקש.

לאחר ההגעה לאזור הוועדה יש למסור לסדרן (תל אביב, תל השומר וחיפה) את ההזמנה ולחכות לקריאה. בשאר הארץ יש לחכות עד שיצא מזכיר הוועדה.

בפני הוועדה יכולים להופיע, בנוסף למבקש ובא כוחו גם בני משפחה, חברים ואנשים אחרים היכולים לעזור לוועדה לקבוע את מצב נכותו של המבקש. הוועדה שומעת את הנכה  ובא כוחו, מעיינת בחומר רפואי שהוגש לה או מצוי בתיק  ומבצעת בדיקה רפואית בכדי להתרשם באופן בלתי אמצעי ממצבו הרפואי והתפקודי של הנכה, ומתאימה פריט נכות מתאים. לקריאה נוספת על אחוזי הנכות…

בזמן ישיבת הוועדה ממולא פרוטוקול על ידי מזכיר הוועדה, ובסיום הבדיקה מחליט ההרכב על שיעור הנכות, ומעביר את החלטתו ליושב ראש הוועדות הרפואיות. באם ישנן פגימות נוספות הדורשות דיון בפני הרכבים אחרים יתקבלו זימונים לוועדות נוספות אלו.

אחוזי הנכות באשר לכל הפגיעות המוכרות מחוברות יחד חלק בחיבור רגיל וחלק בחיבור שאריתי לקריאה נוספת על אופן החישוב… ולאחר חישוב זה מתקבלת הנכות הכוללת המכתיבה את הזכויות והזכאויות השונות במשרד הביטחון.

יושב ראש הוועדות הרפואיות רשאי, על פי התקנות, לקבל את ממצאי הוועדה, להחזיר את הפרוטוקול לוועדה בלווי הערותיו, לדחות את החלטת הוועדה ולמנות וועדה אחרת תחתיה, וכן לתקן תיקונים שהם בחזקת תיקון “טעות סופר”.

לאחר חתימת הפרוטוקול על ידי היו”ר, מועבר התיק לקצין התגמולים. על פי החוק קצין התגמולים “מודיע ” לנכה את החלטת הוועדה, ביחד עם החלטתו הסופית בבקשת ההכרה. ההמתנה להודעה זו יכולה להימשך מספר שבועות או חודשים ממועד הוועדה.

במידה והחלטת הוועדה אינה קבילה, קצין התגמולים יכול להגיש ערעור לוועדה רפואית עלינה תוך 30 יום מהמועד בו קיבל את הפרוטוקול, ואילו לנכה יש 45 ימים להגשת הערעור מהיום שהגיעה אליו ההחלטה.

הערעור מוגש במכתב לכתובת הרשומה במכתב ששלח קצין התגמולים לנכה, בו הודיע לו על שיעור נכותו כפי שנקבע על ידי הוועדה. על החלטת הוועדה העליונה ניתן לערער, בנקודה משפטית בלבד, לבית משפט מחוזי – ומשם לעיתים נדירות גם לבית המשפט העליון.


המובא באתר עורכי הדין סיגל וארז יער הוא תיאור כללי של המצב המשפטי, ראוי ורצוי לבדוק כל מצב לגופו. השתדלנו לדייק בכל פרט ופרט, אך ייתכן כי נפלו שגגות וטעויות, ועל כך צערנו. אתר זה מהווה שירות לציבור ואין בו משום ייעוץ משפטי או יצירת מיצג כלשהו. האתר כתוב בלשון זכר, עקב מגבלות השפה העברית, אך פונה לגברים ולנשים כאחד. אנא הרגישו בנוח לפנות אלינו בכל הערה וטרוניה.
גודל גופן - +
רווח בין שורות - +
החלפת גופן
הדגשת קישורים
ניגוד צבעים
היפוך צבעים
שלח אלינו פניה, ונשמח להשיב.
יצירת קשר ישיר דרך WhatsApp
אנחנו מייצגים רק לוחמים ומשרתי שירות משמעותי, איך נוכל לעזור?