פגיעה באירוע טרור

למעט אם הפיגוע כוון במיוחד כנגד חיילים באשר הם חיילים או כנגד מקום השירות או הנסיעה אליו או ממנו, שאז הוא נחשב כפציעה בשירות, פציעה בפיגוע או פעולת טרור נחשבת כפציעה בחופשה, ומכאן שרק חיילי חובה יכולים לבחור בין הגשת בקשת הכרה למשרד הביטחון לבין פניה לביטוח הלאומי. ואילו אנשי קבע ומילואים מופנים תמיד לביטוח הלאומי.

הכרה על ידי הביטוח הלאומי נעשית על סמך החלטה של משרד הביטחון כי אכן מדובר באירוע טרור ועל פי תקנות של משרד הביטחון, ולעתים ניתן לצרף פגיעה מאירוע טרור לנכויות שנקבעו עקב השירות.
ולכן:

אם הפיגוע אירע בהיותך בתפקיד, או בדרך הישירה אל וממקום השירות – דין הפציעה כדין כל פגיעה בזמן ועקב השירות. כלומר באם תקבע לך נכות בשיעור של פחות מ-9% לא תהיה זכאי לתגמול כלשהו ממשרד הביטחון, למעט היכולת לבקש להעריך מחדש את נכותך במקרה של החמרת המצב. אם תקבע לך נכות בשיעור של בין 10% ל- 19% תהיה זכאי למענק חד פעמי ששיעורו נקבע לפי סעיף 4 לחוק הנכים. ואם תקבע לך נכות בשיעור של 20% ומעלה תהיה זכאי לתגמול חודשי, טיפול רפואי וזכויות והטבות שונות הניתנות לנכים על פי אופי הפגיעה בתפקודם.

אם הפיגוע אירע בזמן חופשה ורק אם אתה חייל בשירות חובה, בחופשה מאושרת כמשמעה בחוק התגמולים לחיילים ובני משפחותיהם במקרה זה דין הפציעה כדין פגיעה בזמן חופשה, כלומר הזכאות להכרה מותנית בכך שיקבעו לך עקב הפציעה יותר מ20% נכות, וכל עוד הנכות עקב הפציעה גבוהה מאחוזים אלו. כאשר ובאם מצב הנכות עקב הפציעה יורד מתחת ל-20% תאבד את זכויותיך לפי חוק הנכים, למעט הזכות להגיש בקשה להעלאת אחוזי הנכות, במקרה ומצב הנכות מוחמר.

את בקשת ההכרה יש להגיש כמפורט  כאן להגשת בקשת ההכרה… תוך פירוט נסיבות אירוע הטרור והאם הוא היה בתפקיד או בחופשה.


המובא באתר עורכי הדין סיגל וארז יער הוא תיאור כללי של המצב המשפטי, ראוי ורצוי לבדוק כל מצב לגופו. השתדלנו לדייק בכל פרט ופרט, אך ייתכן כי נפלו שגגות וטעויות, ועל כך צערנו. אתר זה מהווה שירות לציבור ואין בו משום ייעוץ משפטי או יצירת מיצג כלשהו. האתר כתוב בלשון זכר, עקב מגבלות השפה העברית, אך פונה לגברים ולנשים כאחד. אנא הרגישו בנוח לפנות אלינו בכל הערה וטרוניה.
גודל גופן - +
רווח בין שורות - +
החלפת גופן
הדגשת קישורים
ניגוד צבעים
היפוך צבעים
שלח אלינו פניה, ונשמח להשיב.
יצירת קשר ישיר דרך WhatsApp
אנחנו מייצגים רק לוחמים ומשרתי שירות משמעותי, איך נוכל לעזור?