fbpx

לוחמים ולוחמות

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

הורים יקרים

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

אף לוע וגרון

פגיעה באף נקבעת על פי פריט 69

א. שינויים בצורה החיצונית

 • (1) בצורה קלה ללא הפרעות בנשימה 1%
 • (2) בצורה ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאף, נחיריים לא גלויים 20%
 • (3) חסר של אף כולו או חלקו, נחיריים גלויים 30%

ב. הפרעות בנשימה דרך האף כתוצאה משינויים בחלל האף כולל: Allergic & Vasomotor Rhinitis; Atrophic Rhinitis

 • (1) הפרעה קלה עד בינונית 1%
 • (2) הפרעה ניכרת, חסימה חד צדדית קבועה 10%
 • (3) חסימה דו צדדית קבועה 20%

ג. אובדן חוש הריח והטעם

 • (1) אובדן חוש הריח 1%
 • (2) אובדן חוש הריח והטעם 5%

פגיעה בחך ובית הבליעה (לוע) נקבעים על פי פריט 70

א. ליקויים בחך הרך

 • (1) בצורה קלה 10%
 • (2) בצורה קשה עם הפרעות ניכרות בדיבור 20%

ב. חסר בחך הקשה

 • (1) פחות ממחצית 10%
 • (2) מחצית או יותר 20%

ג. הלוע (Pharynx)

 • (1) דלקת כרונית בצורה בינונית עם גירוי קבוע 1%
 • (2) דלקת כרונית בצורה ניכרת עם קשיים קבועים בבליעה 5%
 • (3) הפרעה קשה בבליעה שמחייבת שימוש בזונדה 20%

הפגיעה בלארינקס (גרון) מיתרי הקול וקנה נקבעת לפי פריט 71

א. הפרעות בדיבור כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח של לארינקס או קנה –

 • (1) צרידות לא קבועה (אינטרמיטנטית) 1%
 • (2) צרידות קבועה –

  1. בצורה קלה עד בינונית, הדיבור ברור 5%
  2. בצורה ניכרת, אין קשיים בקליטת הדיבור 10%
  3. בצורה קשה, הגורמת לקשיים לזולת בהבנה או קליטה של הדיבור 20%
  4. איבוד קול (Aphonia) ללא טראכאוסטומיה 30%

ב. הפרעות בנשימה

 • (1) בצורה קלה, ללא השפעה על תיפקודי ריאות 5%
 • (2) עם השפעה על תיפקודי הריאות – דרגת הנכות תיקבע לפי חומרת הליקוי התיפקודי לפי פרט 5א.
 • (3) טראכאוסטומיה מתמדת Persistent tracheostomy (כולל איבוד קול) 50%

חזרה למפת אזורי הגוף…

לוחמים ולוחמות

השאירו פרטים כבר עכשיו ואנחנו נצור עמך קשר:

תנו לנו להלחם הפעם עבורכם

ארז יער
יצירת קשר ישיר דרך WhatsApp
אנחנו מייצגים רק לוחמים ומשרתי שירות משמעותי, איך נוכל לעזור?
סיגל יער
יצירת קשר ישיר דרך WhatsApp
אנחנו מייצגים רק לוחמים ומשרתי שירות משמעותי, איך נוכל לעזור?